Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Intecso Accounting

Phân hệ quản lý hóa đơn

Phân hệ quản lý hóa đơn

Phân hệ “Quản lý Hóa đơn” đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo, phát hành, quản lý, in ấn, bảo mật hóa đơn cho doanh nghiệp thực hiện theo NĐ51/2010-N.Đ/CP, TT153/2010/TT-BTC, TT13/2011/TT-BTC, QĐ2905/QĐ-BTC.  Xem tiếp …

Phân hệ quản lý thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định. Xem tiếp …

Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự đinh nghĩa

Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự đinh nghĩa

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, công trình, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. Phần mềm có 3 trường do người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này. Xem tiếp …

Phân hệ báo cáo thuế

Phân hệ báo cáo thuế

Các thông tin liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra được cập nhật tại các phân hệ kế toán tiền, kế toán bán hàng, mua hàng… và được tổng hợp lên số liệu báo cáo tại phân hệ “Báo cáo Thuế”. Xem tiếp …

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất theo Đơn hàng” thực hiện tập hợp và tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Cho phép tính giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng… Nhiều báo cáo giúp phân tích cấu trúc giá thành một cách chi tiết. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu, FAST sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.  [B]Menu các chức năng[/B] Xem tiếp …

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 2

 •   Tổng: 8043

Liên kết hình ảnh