Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

CÁC KIẾN THỨC CẦN THIẾT LÀM BÁO CÁO THUẾ

TÌM HIỂU

- Công việc của kế toán thuế

- Tổng quan về chính sách thuế mới nhất, luật thuế, các thông tư nghị định mới nhất về luật thuế trong doanh nghiệp hiện hành.

- Cách tiếp nhận hồ sơ công ty ở ngày đầu tiên đi làm kế toán.

- Các thủ tục Thuế ở công ty mới thành lập.

- Nhận hồ sơ bàn giao ở công ty đã và đang hoạt động khi: thay mới nhân sự hoặc bổ sung nhân sự.

- Các phương pháp tính Thuế hiện hành

- Thời hạn nộp các tờ khai thuế theo quy định

- Kiến thức về các loại thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế môn bài

- Các bút toán liên quan đến các nghiệp vụ thuế

THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ

1. Kê khai thuế môn bài

2. Kê khai GTGT (Thuế giá trị gia tăng)

3. Kê khai tính thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) hàng quý (Quý I, II, III, IV).

4. Kê khai thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) theo hàng tháng hoặc hàng quý (Quý I, II, III, IV)

5. Điều chỉnh tờ khai thuế khi kê khai thuế sai (trên mẫu 01 KHBS); Kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…

7. Các bút toán liên quan tới tiền thuế

8. Lập Báo cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

9. Lập Quyết toán thuế cuối năm

10. Thực hành trên phần mềm kê khai thuế HTKK

11. Kiểm tra lỗi sai khi làm BC Thuế, sửa chữa, điều chỉnh

12. In và nộp báo cáo thuế, gửi báo cáo thuế qua mạng.

13. Giải quyết các tình huống thực tế: giải trình chi phí với cơ quan thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế,…

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 8042

Liên kết hình ảnh