Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự đinh nghĩa

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, công trình, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. Phần mềm có 3 trường do người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này.

Báo cáo

- Bảng kê chứng từ theo trường tự do

- Bảng kê chứng từ NVL theo trường tự do

- Sổ chi tiết trường tự do

- Tổng hợp số phát sinh theo trường tự do

- Tổng hợp số phát sinh NVL theo trường tự do

- Bảng cân đối số phát sinh theo trường tự do

- Bảng số dư đầu kỳ của trường tự do

- Bảng số dư cuối kỳ của trường tự do.

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 6013

Liên kết hình ảnh