Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Phân hệ báo cáo thuế

Các thông tin liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra được cập nhật tại các phân hệ kế toán tiền, kế toán bán hàng, mua hàng… và được tổng hợp lên số liệu báo cáo tại phân hệ “Báo cáo Thuế”.

Các chức năng chính

- Cho phép nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).

- Cho phép ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra.

- Cho phép gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập mã số thuế của khách hàng không có mã số thuế.

- Trong một số trường hợp đặc biệt cho phép người dùng cập nhật các thông tin thuế GTGT đầu vào, đầu ra tách biệt với các phân hệ liên quan. Khi này, dữ liệu chỉ để phục vụ lên các báo cáo thuế, không liên quan đến việc ghi sổ kế toán.

- Theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế nếu đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau.

- Cho phép tách thuế thành 2 phần đối với các đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bàn của tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi khai báo thuế.

- Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.

- Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai thuế và cho phép xuất ra tệp XML để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục Thuế.

- Cho phép kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.

Báo cáo thuế GTGT

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Mẫu 01-2/GTGT, TT119/2011)

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu 01-1/GTGT, TT119/2011)

- Tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT, TT119/2014)

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 04-1/GTGT, TT119/2014)

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dành cho dự án đầu tư (Mẫu 01-2/GTGT, TT119/2014)

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (Mẫu 02/GTGT, TT119/2014)

- Sổ theo dõi thuế GTGT (pp trực tiếp)

- Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại

- Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm

- Thuế GTGT được hoàn lại, khấu trừ, miễn giảm.

 

[B]Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

[*]Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (TT156/2013)

[*]Phụ lục kết quả SXKD năm (TT156/2013)

[*]Tờ khai thuế TNDN tạm tính (TT156/2013)

[*]Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (TT78/2014)

[*]Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 6013

Liên kết hình ảnh