Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất theo Đơn hàng” thực hiện tập hợp và tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Cho phép tính giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng… Nhiều báo cáo giúp phân tích cấu trúc giá thành một cách chi tiết. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu, FAST sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.  [B]Menu các chức năng[/B]

Các chức năng chính

- Khai báo lệch sản xuất (theo đơn hàng)

- Khai báo các yếu tố chi phí

- Khai báo bộ phận hạch toán, phân xưởng

- Khai báo định mức nguyên vật liệu

- Khai báo hệ số phân bổ chi phí

- Khai báo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn

- Cập nhật thông tin về dự án, công trình, đơn hàng, lệnh sản xuất

- Thực hiện xuất điều chuyển công đoạn

- Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL

- Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số

- Tính giá thành sản phẩm

- Điều chỉnh và cập nhật giá

- Kết chuyển chi phí sang tài khoản sản phẩm dở dang.

Báo cáo

- Bảng kê nhập điều chuyển công đoạn

- Bảng kê xuất điều chuyển công đoạn

- Bảng kê chứng từ theo sản phẩm

- Bảng kê chứng từ NVL theo sản phẩm

- Tổng hợp số phát sinh theo sản phẩm

- Tổng hợp số phát sinh NVL theo sản phẩm

- Thẻ giá thành sản phẩm

- Báo cáo chi tiết giá thành theo vật tư

- Bảng giá thành sản phẩm (3 mẫu)

- Bảng tổng hợp giá thành theo yếu tố chi phí

- Bảng định mức NVL

[*]Bảng so sánh NVL định mức và thực tế.

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 2

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 6013

Liên kết hình ảnh