Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Phân hệ quản lý hóa đơn

Phân hệ “Quản lý Hóa đơn” đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo, phát hành, quản lý, in ấn, bảo mật hóa đơn cho doanh nghiệp thực hiện theo NĐ51/2010-N.Đ/CP, TT153/2010/TT-BTC, TT13/2011/TT-BTC, QĐ2905/QĐ-BTC. 

Các chức năng chính

- Lập quyết định tự in hóa đơn gắn với các loại hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng để tự in.

- Khởi tạo mẫu hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, dạng thức in, thông tin doanh nghiệp in gắn kèm với thông tin thông báo phát hành.

- Người sử dụng dễ dàng tự tạo mẫu hóa đơn, có thể chèn hình ảnh, logo, thay đổi tiêu đề, thay đổi chữ ký, thay đổi nội dung không bắt buộc, đưa được vào khẩu hiệu, slogan của doanh nghiệp. Với mỗi mẫu hóa đơn có các chứng năng đi kèm: Quyết định sử dụng mẫu, Đăng ký sử dụng mẫu, Thông báo phát hành hóa đơn, …

- Có sẵn các loại hóa đơn như: Hóa đơn xuất khẩu, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi đại lý…

- Lập thông báo phát hành hóa đơn gắn với các loại hóa đơn đã được quyết định sử dụng, chi tiết thông tin phân quyền và quản lý hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn: đã lập, chưa lập, đã in, đã in bản sao…

- Lưu vết liên quan đến việc in, xóa hóa đơn.

- Thông báo mất, hỏng, hủy, xóa bỏ và báo cáo sử dụng hóa đơn, thống kê chi tiết hóa đơn; Xem tình hình in hóa đơn.

- Mã hóa thông tin hóa đơn thành dạng code và mã vạch nhận diện duy nhất cùng với công cụ giải mã kiểm tra trên phần mềm nhằm chống lại các hình thức gian lận hóa đơn như in mạo danh, in giả hóa đơn, cho phép in hóa đơn xác minh (không có khả năng sử dụng) để khách hàng đối chiếu.

- Tích hợp tra cứu số mã vạch.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Truyền dữ liệu sang phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 6013

Liên kết hình ảnh