Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Phân hệ quản lý thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Các chức năng chính

- Khai báo thông tin nhân viên

- Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến

- Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần

- Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ

- Tính thuế TNCN

- Quyết toán thuế TNCN

Báo cáo

- Bảng kê chi tiết TNCN

- Bảng kê chi tiết thuế TNCN

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 02/KK-TNCN)

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 03/KK-TNCN)

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 05/KK-TNCN)

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 06/KK-TNCN)

- Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05A/BK-TNCN)

- Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05B/BK-TNCN)

- Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05C/BK-TNCN).

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 1

 •   Tổng: 6013

Liên kết hình ảnh